ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกรม ส่วนกลาง เขตตรวจราชการที่ 5
ผอ.สสพ.2

ภาพข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

  • ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
  • การกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี
  • กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  • พ.ร.บ. สหกรณ์และกฎกระทรวงใหม่ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566
  • แนวปฏิบัติสำคัญ ตาม พรบ.สหกรณ์ และกฎกระทรวง พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Logo cadbk
สำนักงานข้าราชการพลเรือน
entry thailand
g-info

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

facebook-cpd
facebook-ssp2

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
Copyright All reseve 2022
ภาพและวิดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flation.com

 

BACK TO TOP
ใส่โค้ดเอง